Menneskelige utslipp står bare for en liten andel av CO2-utslippene

Menneskeskapte CO2-utslipp utgjør bare 4-5 prosent av den totale mengden drivhusgasser som slipper ut i atmosfæren. Utslippene er for små til å ha noen betydning for klimaet.

4 kommentarer til “Menneskelige utslipp står bare for en liten andel av CO2-utslippene

  1. «Igjen er tallene riktige, men betydningen de tillegges er feil på grunn av et ufullstendig perspektiv. Naturen slipper hvert år ut rundt tjue ganger så mye CO2 som det vi gjør. Disse naturlige utslippene stammer for det meste fra utånding fra planter og dyr, og fra havene. Det som er avgjørende er at de naturlige utslippene også blir tatt opp igjen i naturen. De inngår i et naturlig kretsløp. De menneskeskapte utslippene kommer på toppen av de naturlige, og naturen klarer ikke å ta opp alle våre utslipp. Hvert år blir derfor rundt halvparten av våre utslipp værende igjen i atmosfæren, og hoper seg opp fra år til år. Følgen er at innholdet av CO2 i atmosfæren har vokst med omtrent 35 prosent på rundt 150 år. En god sammenligning er hva som skjer med et statsbudsjett i ubalanse. Hvis du har 100 milliarder i inntekter og 100 milliarder i utgifter er budsjettet i balanse. Hvis du øker utgiftene med bare fem milliarder høres det kanskje ikke så mye ut. Men du vil få et stort problem hvis utgiftene er fem milliarder høyere enn inntektene hvert eneste år i lang tid.»

    Kilde: http://www.cicero.uio.no/fulltext/index.aspx?id=3797#bm3

  2. Det du sier her er slett ikke bevist.
    Det baserer seg på den feilaktige antakelsen at den CO2en vi slipper ut blir værende i atmosfæren i svært mange år. Tom Segalstad ved universitetet i Oslo har allerede bevist at dette er helt feil.

  3. Det er jo også et annet poeng at man enkelt kan sammenligne menneskeskapte CO2-utslipp med den observerte økningen av CO2 i atmosfæren. Da ser man at vi har sluppet ut CO2 tilsvarende omtrent det dobbelte av denne økningen. Mao. er havet og naturen et netto CO2-sluk. Det virker ganske så merkelig å til tross for dette argumentere for at det ikke er menneskene som er ansvarlige for den økte CO2-konsentrasjonen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *