Akkumulert varmeenergi

Jordas klimasystemer har akkumulert energien tilsvarende Hiroshima-bomber siden 1998.

Da Hiroshima-bomben eksploderte, hadde den en eksplosjonsenergi på 6.3×1013 Joule. Siden 1998 har allerede klimaet vårt absorbert ekstra solenergi tilsvarende mer enn 2,5 milliarder sånne bomber, pga den økte mengden drivhusgasser i atmosfæren som menneskelig aktivitet og bruk av fossile brensler har bidratt med.

For hvert sekund som går, akkumuleres energien tilsvarende 4 ekstra Hiroshima-bomber. All denne ekstra energien fører til global oppvarming, issmelting og stadig mer ekstremt vær. Dette er ikke et skeptikerargument. Dette er fakta.

Dersom vi ikke er i stand til å finne en eller annen effektiv måte å fjerne CO2 fra atmosfæren på, vil CO2-konsentrasjonen i atmosfæren komme til å være forhøyet i hundrevis av år etter at vi helt har sluttet å slippe ut CO2. Jordens klimasystemer vil med andre ord fortsette å akkumulere varmeenergi lenge etter at vi helt har sluttet med å slippe ut CO2 fra fossile brensler.

Dersom det i det hele tatt er mulig å fjerne CO2 fra atmosfæren på en effektiv måte, vil prosessen etter all sannsynlighet være enormt energikrevende. Mye sannsynlig vil prosessen være så energikrevende at det ikke er praktisk gjennomførbart. Dette gjør at dersom vi ikke finner noen annen effektiv måte å kjøle ned planeten på, vil planeten fortsette å varmes opp i veldig lang tid framover. De nøyaktige konsekvensene av dette vet vi ikke, men vi vet at vi i tilfelle hittil bare har sett en liten forsmak på det som kommer til å komme i form av mer ekstremt vær, issmelting og havnivåstigning.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *