Vanndamp dominerer drivhuseffekten

Bare 0,28% av drivhuseffekten skyldes menneskelig aktivitet dersom vanndamp tas med i beregningene – 5,53% skyldes menneskelig aktivitet dersom vanndamp ikke tas med.

Dette punktet er så viktig i debatten om global oppvarming at hvorvidt vanndamp tas med i analysen av jordens drivhusgasser utgjør forskjellen mellom å beskrive et signifikant menneskelig bidrag til drivhuseffekten, eller et neglisjerbart et.

Mennesker har ingen mulighet til å nevneverdig påvirke mengden av vanndamp i atmosfæren. Individer eller grupper som har som agenda å hevde at menneskene er ansvarlige for den globale oppvarmingen er derfor nødt til å overse drivhuseffekten fra vanndamp for å kunne hevde dette.

Kilde: Global Warming: A closer look at the numbers

Én kommentar til “Vanndamp dominerer drivhuseffekten

  1. «Bare 0,28% av drivhuseffekten skyldes menneskelig aktivitet dersom vanndamp tas med i beregningene – 5,53% skyldes menneskelig aktivitet dersom vanndamp ikke tas med.»

    Vanndamp i atmosfæren står for ca 70% av drivhuseffekten. CO2 er 25 – 30% andre drivhusgasser (f.eks Methan) er de resterende prosentene. Nå har vanndamp sterke tilbakekoblinger: Varmere luft kan innholde mer vannamp, ut fra det blir forkasting av manneskelige bidrag i vanndap å forkaste alle tilbakekoblinger.

    Det er heller ingen tvil om at det vesentligste av drivhuseffekten er naturlig (fra ca -15 til ca + 15). Når det gjelder klimaendringer (det som skjer etter denne hoveddelen) er det menneskelige bidraget blir vesentlig. Ser en spesielt på de siste 50 år er det ingen som har klart å komme opp med en fullgod modell for å forklare dette uten en økt drivhuseffekt, denne økte drivhuseffekten kan ikke forklares uten menneskelige bidrag.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *