CO2 har en levetid i atmosfæren på ca. 5 år, ikke 50-200 år som IPCC sier

Tom V. Segalstad har kalkulert levetiden til CO2 i atmosfæren og mengden av CO2 i atmosfæren som stammer fra fossile brensler, ved å studere massebalansen for de ulike karbonisotopene i atmosfærisk CO2. Utregningene viser at IPCC’s (Houghton et al., 1990) anslag om en levetid i atmosfæren for CO2 på 50-200 år er feil. Resultatene viser en levetid for CO2 i atmosfæren på ca. 5 år, noe som også er i overensstemmelse med en rekke C14-studier kompilert av Sundquist (1985) og kjemisk kinetikk (Stumm & Morgan, 1970).

Konsekvensene av dette er at den totale mengden av CO2 i atmosfæren som stammer fra bruk av fossile brensler og biogeniske utslipp er maksimalt ca. 4% eller 14 ppm, hvilket er altfor lite til å bidra nevneverdig til global oppvarming.

4 kommentarer til “CO2 har en levetid i atmosfæren på ca. 5 år, ikke 50-200 år som IPCC sier

 1. Er det noen som vet om det er fler enn Segalstad som forfekter dette standpunktet?
  Jeg har iallefall aldri hørt dette argumentet før.
  Mitt inntrykk er at de fleste klimaskeptikere annerkjenner den antropogene økningen av CO2 i atmosfæren.

 2. Jeg har ikke lykkes med å finne andre forskere enn Segalstad som har akkurat dette synspunktet. Kanskje noen andre vet om noen?

  Men hele argumentet til Segalstad synes å være bygget på en misforståelse.

  Oppholdstiden eller omsetningstiden for CO2, som er det Segalstad snakker om når han snakker om levetiden, er den gjennomsnittlige tid et CO2-molekyl befinner seg i atmosfæren. Denne er helt riktig ca. 5 år. Det finnes såvidt meg bekjent ingen uenighet om dette.

  Justeringstiden derimot, som er det IPCC snakker om når de snakker om levetiden, karakteriserer hvordan konsentrasjonen av CO2 avtar etter at en mengde av stoffet er tilført atmosfæren. Denne er ikke nødvendigvis lik oppholdstiden, selv om den under spesielle forhold kan være det. I tilfellet CO2 er oppholdstiden og justeringstiden forskjellige.

  En mer utførlig beskrivelse av forskjellen på oppholdstiden og justeringstiden for CO2 i atmosfæren kan finnes i kapittel 3.4 av Report 1997:05 fra Cicero.

 3. Det er riktig at omkring 4% av CO2 i atmosfæren kan spores direkte tilbake til utslipp fra fossile brennstoff (ved hjelp av karbonisotoper). Det Segalstad ikke tar hensyn til er havets opptak av CO2. Han hevder at økningen i CO2 skyldes utgassing fra havet pga høyere havtemperatur. Dette er kun den ene siden av Henrys lov, som også sier at havet vil ta opp mer CO2 ved økt CO2-trykk i atmosfæren.

  Økningen i CO2 som følge av menneskelige utslipp kan derfor ikke spores direkte gjennom karbonisotoper, da en stor del av disse blir en del av de naturlige utvekslingene mellom hav, atmosfære og biosfære. Man kan altså ikke gå ut fra at hvert eneste CO2-molekyl fra fossilt brensel vil forbli i atmosfæren, og slik «telle» seg fram til hva som skyldes menneskelige utslipp.

  For en mer nøye gjennomgang, se http://www.bjerknes.uib.no/pages.asp?kat=113&id=1580&lang=1

 4. Ser dette innlegget er ca 13 år.
  Har levetiden endret seg etter publisering?
  Ca 1 milliard fossile personbiler ble passert for ca like lenge siden. Både disse, og batteri bilene går til opphugging /resirkulering /lagring underveis.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *