Kategoriarkiv: Klimarealistene

CO2-nivået i atmosfæren var mye høyere rundt 1820, 1855 og 1940, enn idag

CO2 i atmosfæren er blitt analysert siden 1812. 90 000 målinger, publisert i 135 arbeider mellom 1812 og 1961, viste varierende nivåer fra vel 300 ppm til tre topperr opp mot 440 ppm rundt 1820, 1855 og 194O. Det er betydelig høyere enn dagens nivå på 385 ppm. Målingene ble utført av fremragende forskere, hvorav noen Nobel-prisvinnere, og med metoder som til dels er mer nøyaktige enn dagens metode. Likevel har IPCC avvist disse målingene uten adekvat begrunnelse. I den nevnte perioden har de valgt å satse på målinger av borekjerner fra isbreer i Antarktis og på Grønland, til tross for at disse er vesentlig mer usikre. For målingene i is, som går 600 000 år tilbake, har IPCC systematisk valgt bort verdier mange ganger høyere enn dagens nivå. Publiserte verdier fra tiden før 1985 viste generelt høyere konsentrasjoner enn senere studier, og det er foretatt tidsjusteringer slik at det nå fremstår et historisk bakgrunnsnivå på 280ppm som stiger i en jevn, sammenhengende kurve til de verdier som moderne målinger har vist fra 1958.

Kilder: «Vitenskapen som forsvant» – artikkel i Samtiden 02/2009 av Ole Henrik Ellestad, «180 years of atmospheric CO2 gas analysis by chemical methods» av Ernst-Georg Beck

Arktis/nordlige områder var like varm eller varmere i 1930-40-åra som i dag

…Basert på originale temperaturdata fra målestasjonene (meteorologiske institutter, Nordklim) dokumenterer professor ved Stockholms universitet, W. Karlén (2009) at i de nordiske land og tilhørende administrasjons- og havområder samt nordlige Russland var det varmere eller like varmt som i dag. Unntakene var svak økning i Danmark, Longyearbyen og Verkhojansk. Meteorologisk institutt bekreftet dette for Norge i Aftenposten 28.10.

Stasjoner langs den arktiske kyst og data fra HadCRU nord for 70 N (Kirkenes) viser det samme (Polyakov 2003). Grønland var varmere og oppvarmingshastigheten var cirka 50 prosent større enn i dag (Chylek 2006).

Figuren under fra Godthåb på Grønland er representativ og viser dette tydelig. Antall smeltedøgn var over 150 i starten av 1930-åra, men bare cirka 110 sytti år senere. Dansk meteorologisk institutt påpekte i en rapport at temperaturen i Arktis gjennom 2009 var svært lik forholdene i 1958 da de startet målingene og i overensstemmelse med middelverdiene siden den tid.

Lengre sør var middeltemperaturen for USA like høy, og 60 fjerntliggende målestasjoner spredt over hele Europa og uten innflytelse fra byoppvarming, viser også like høy middeltemperatur som nå (Humlum 2010)…

Kilde: Historiske data slår bena under CO2-hypotesen

Det er sola, gravitasjonen og jordrotasjonen som styrer klimaet – ikke CO2

Solflekker, jordrotasjonen, månens tyngdekraft, El Niño og øvrige periodiske fenomener kan forklare klimaendringer og tilhørende effekter ved naturlige mekanismer. CO2 har liten eller ingen virkning, og kan heller ikke forklare temperaturstigningen fra 1850 siden utslippene økte markant først etter 1945.

Kilde: Ole Henrik Ellestad (tidligere forskningsdirektør og prof. II, fysikalsk kjemi), Ole Humlum (prof. fysikalsk geografi, Universitetet i Oslo) og Jan-Erik Solheim (prof. emeritus, astrofysikk, Universitetet i Oslo)