Kategoriarkiv: Drivhuseffekten

Mengden av CO2 i atmosfæren har ingen betydning for drivhuseffekten

CO2 er relativt jevnt fordelt i atmosfæren med små avvik pga. trykk og temperatur. Det smale absorpsjonsspekteret gjør imidlertid at effekten av CO2 er minimal.

Med 0,04% CO2 i atmosfæren vil utstrålt varme innenfor CO2-spekteret absorberes i de nederste 10 meter av luftlaget, og ingen varme i dette frekvensspekteret slipper ut i verdensrommet.

Hvis CO2-nivået ble doblet til 0,08%, ville absorpsjonslengden synke til 5 meter.

Hvis CO2-nivået ble halvert til 0,02%, ville absorpsjonslengden øke til 20 meter, men da ville all vegetasjon dø.

Mengden av CO2 i atmosfæren har således ingen betydning for drivhuseffekten. Innenfor sitt spektrum stopper CO2 all utstråling uansett konsentrasjonen.

Kilde: Klimaforedrag av Kjell Danielsen

Vanndamp dominerer drivhuseffekten

Bare 0,28% av drivhuseffekten skyldes menneskelig aktivitet dersom vanndamp tas med i beregningene – 5,53% skyldes menneskelig aktivitet dersom vanndamp ikke tas med.

Dette punktet er så viktig i debatten om global oppvarming at hvorvidt vanndamp tas med i analysen av jordens drivhusgasser utgjør forskjellen mellom å beskrive et signifikant menneskelig bidrag til drivhuseffekten, eller et neglisjerbart et.

Mennesker har ingen mulighet til å nevneverdig påvirke mengden av vanndamp i atmosfæren. Individer eller grupper som har som agenda å hevde at menneskene er ansvarlige for den globale oppvarmingen er derfor nødt til å overse drivhuseffekten fra vanndamp for å kunne hevde dette.

Kilde: Global Warming: A closer look at the numbers