Kategoriarkiv: Temperatur

Arktis/nordlige områder var like varm eller varmere i 1930-40-åra som i dag

…Basert på originale temperaturdata fra målestasjonene (meteorologiske institutter, Nordklim) dokumenterer professor ved Stockholms universitet, W. Karlén (2009) at i de nordiske land og tilhørende administrasjons- og havområder samt nordlige Russland var det varmere eller like varmt som i dag. Unntakene var svak økning i Danmark, Longyearbyen og Verkhojansk. Meteorologisk institutt bekreftet dette for Norge i Aftenposten 28.10.

Stasjoner langs den arktiske kyst og data fra HadCRU nord for 70 N (Kirkenes) viser det samme (Polyakov 2003). Grønland var varmere og oppvarmingshastigheten var cirka 50 prosent større enn i dag (Chylek 2006).

Figuren under fra Godthåb på Grønland er representativ og viser dette tydelig. Antall smeltedøgn var over 150 i starten av 1930-åra, men bare cirka 110 sytti år senere. Dansk meteorologisk institutt påpekte i en rapport at temperaturen i Arktis gjennom 2009 var svært lik forholdene i 1958 da de startet målingene og i overensstemmelse med middelverdiene siden den tid.

Lengre sør var middeltemperaturen for USA like høy, og 60 fjerntliggende målestasjoner spredt over hele Europa og uten innflytelse fra byoppvarming, viser også like høy middeltemperatur som nå (Humlum 2010)…

Kilde: Historiske data slår bena under CO2-hypotesen

Det er sola, gravitasjonen og jordrotasjonen som styrer klimaet – ikke CO2

Solflekker, jordrotasjonen, månens tyngdekraft, El Niño og øvrige periodiske fenomener kan forklare klimaendringer og tilhørende effekter ved naturlige mekanismer. CO2 har liten eller ingen virkning, og kan heller ikke forklare temperaturstigningen fra 1850 siden utslippene økte markant først etter 1945.

Kilde: Ole Henrik Ellestad (tidligere forskningsdirektør og prof. II, fysikalsk kjemi), Ole Humlum (prof. fysikalsk geografi, Universitetet i Oslo) og Jan-Erik Solheim (prof. emeritus, astrofysikk, Universitetet i Oslo)

Den varme perioden i middelalderen var like varm som idag

Tidlig i forrige årtusen hadde vi den varme perioden i middelalderen hvor temperaturene var høyere enn de er nå. Det vokste druer i Nord-England og vikingene dyrket korn på Grønland der det idag er permafrost. Dette tyder på at det ikke er noe unormalt med den oppvarmingen vi ser idag, og at den mest sannsynlig bare er en del av de naturlige sykler av oppvarming og nedkjøling som har foregått i millioner av år.

Det er økende solaktivitet som er grunnen til at temperaturen øker på jorden

De som virkelig kan sine ting innen klima- og romforskning, med organisasjoner som NASA, Danmarks Romsenter og norske statistikere i spissen, har forlengst oppdaget at den globale oppvarmingen i det alt vesentlige skyldes en sterk økning i solaktiviteten – en aktivitet som har ført til at solen i den senere tid har vært betydelig varmere enn på 1150 år.

Varmeøyer

Instrumenter viser at det kanskje har vært noe oppvarming av Jordens overflate siden 1979, men den nøyaktige temperaturendringen er gjenstand for stor usikkerhet. Mesteparten av dataene kommer fra bakkebaserte værstasjoner. Mange av disse befinner seg i urbane områder som har utvidet seg både i omfang og energiforbruk. Når disse stasjonene observerer en temperaturøkning, måler de i realiteten bare en «urban varmeøyeffekt».

CO2 følger temperatur og ikke omvendt

Iskjerneprøver som viser sammenhengen mellom CO2 og temperatur flere hundre tusen år tilbake i tid gir inntrykk av at det er god korrelasjon mellom CO2 og temperaturen. Men studerer man dataene nøye ser man at temperaturen starter å stige først etter at CO2 har steget. Grunnen er at når det blir varmt slipper havene ut mer CO2, og når det blir kaldt tar havene til seg mer CO2. Dette viser at det er temperaturen som driver CO2, og ikke omvendt