5 kommentarer til “Vulkaner slipper ut mer CO2 enn mennesker

 1. «Dette stemmer ikke. Ved et vulkanutbrudd sendes en rekke typer gasser og partikler ut i atmosfæren. Vanligvis dominerer den avkjølende effekten, av partiklene som reflekterer sollys, over den oppvarmende effekten av klimagassene. Det store utbruddet på Mount Pinatubo på Filippinene i 1991 førte til at gjennomsnittstemperaturen på jorda gikk ned med omtrent en halv grad i et par år. Målingene av CO2 i atmosfæren de siste 50 år viser ingen hopp som følge av vulkanutbrudd. Men det er mulig at de store vulkanutbruddene som skjedde for 55 millioner år siden – da Atlanterhavet åpnet seg og Island ble skapt – førte med seg enorme utslipp. Det antas at gjennomsnittstemperaturen på jorda den gang økte med rundt 8 grader.»

  Kilde: http://www.klimaloftet.no/Klimaloftet/Fakta/Klimaendringer-Fakta-og-myter/

  Menneskene slipper ut ca. 27 milliarder tonn CO2 på ett år (Marland, et al., 2006), mens vulkanene avgir ca. 130-230 millioner tonn (Gerlach, 1999, 1991). Da regnes også vulkaner på havbunnen. Vulkanske utslipp utgjør mao. ca 1/150 del av antropogene utslipp.

  Kilde: http://volcanoes.usgs.gov/Hazards/What/VolGas/volgas.html

 2. Dette stemmer i alle fall ikke med den informasjonen jeg har. I følge Kininmonth 2004, er tallene som følger: Utslipp fra vulkaner: minimum 30 Milliarder tonn, Utskipp fra fossilt brensel: 6 – 18 Milliarder tonn. Så her viser det at vulkanene slipper ut betydelig mer enn det høyeste anslaget for fossilt brensel.

 3. Når det gjelder vulkaner må en i denne betraktningen også ta med de enorme mengdene med aerosoler vulkaner sender ut. Disse aerosolene fører til en klar og målbal global avkjøling. En kan f.eks se på temperaturutviklingen etter Pina Tubo i 1992.

 4. Vulkaner er en del av jordas karbonsyklus. De frigjør i løpet av svært lange (geologiske) tidsperioder CO2 fra jordas indre. Dette motvirker opptaket av CO2 via sedimentære bergarter, og andre geologiske opptak av CO2. Dette vulkanske bidraget blir imidlertid ubetydelig sammenlignet med de nåværende, menneskeskapte utslippene. USAs Geological Survey regner at menneskelige aktivitetene nå står for mer enn 130 ganger så mye CO2 som det vulkaner utstøter. Dette er også i samsvar med hva forskerne har funnet ut.

  Det er bare noen få av de mest fanatiske og uvitende skeptikerne som fortsatt hevder at vulkaner slipper ut mer CO2 enn menneskene. Den pensjonerte norske rektoren Per Engene er en av disse. Han presenterer seg selv som biolog, og sier at klimaforskere og politikere forsøker å svindle folk … Ren galskap!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *